НИИ ФХП БГУ

Research Institute for Physical Chemical Problems
of the Belarusian State University

Persons


Antonava  Zoya

Artemyev Mikhail

Bildiukevich Tatiana

Bogdanova Valentina


Butrim Sergei

Cherniavskii Evgenii

Degtyarik Mikhail

Edimecheva Irina

Egorov Vladimir

Faletrov Yaroslav

Gaevskaya Tatsiana


Gaponik Liudmila

Golub Natalia

Gurin Valerii

Grigoriev Yuri


Grynshpan Dzmitry


Ivanovskaia Mariya

Ivashkevich Ludmila

Kobets Olga

Kostiuk Sergei

Kruk Vladimir

Ksendzova Galina

Lyakhov Alexander

Maksimuk Yuri

Maltanava Hanna

Nechepurenko Yuri

Nikishau Pavel

Osipovich Nikolai

Piskun Julia

Poznyak Sergei


Ragoisha Genady

Rudaya Elena

Samovich Svetlana

Serebryanskaya Tatsiana

Shablovski Vladimir

Shadyro Oleg

Shevchenko Gvidona

Shkumatov Valentin

Shiman Dmitriy

Sosnovskaya Anna

Stepanova Larisa

Tsybulskaya ludmila

Tsyagankova Nadezhda

Vasilenko Irina

Voitekhovich Sergei

Vorobyova Svetlana

Vrublevskaya Olga

Yurkova Irina

Yurkshtovich Tatsiana

Yurkshtovich Nikolaj
Просмотров: 5556